Μελέτες επικύρωσης :: Services :: Main Solutions
Mainsolutions.eu - Instruments Services
Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services
Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services

Προϊόντα

Αναζήτηση

Κατασκευαστές

Υπηρεσίες

Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση Εργαστηρίου

Μελέτες επικύρωσης

Το εργαστήριο της MAIN SOLUTIONS διενεργεί μελέτες επικύρωσης με σκοπό:

 

 • Τον ποσοτικό χαρακτηρισμό της επίδοσης ενός συστήματος
 • Τη διερεύνηση πιθανών σφαλμάτων
 • Τη σύγκριση της χρησιμοποιούμενης μεθόδου με αντίστοιχες μεθόδους και την καταγραφή των συμπερασμάτων της σύγκρισης
 • Τη δήλωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος ή μιας διεργασίας ή ενός συστήματος με προκαθορισμένες προδιαγραφές που περιγράφονται σε σχετικά πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα

 

Μια μελέτη επικύρωσης μπορεί να απαρτίζεται από όλα ή κάποια από τα παρακάτω:
 

 • μελέτη επαναληψιμότητας της μεθόδου
 • μελέτη ακρίβειας της μεθόδου
 • εύρος εφαρμογής της επικύρωσης και κρίσιμα όρια
 • εύρος εφαρμογής της μεθόδου
 • διακρίβωση και επικύρωση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού

 

Κατά τη διενέργεια μιας μελέτης επικύρωσης υπολογίζονται τα παρακάτω στατιστικά μεγέθη:
 

 • Μέση τιμή ή/και διάμεσος
 • Διασπορά (τυπική απόκλιση, CV%)
 • Συντελεστής προσαρμογής R2
 • Προκατάληψη (απόκλιση από μέσο πληθυσμού)

 

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας μελέτης επικύρωσης
 

 • Αναφέρονται τα βασικά μεγέθη που μετρήθηκαν μαζί με τα αντίστοιχα στατιστικά μεγέθη
 • Συγκρίνονται τα αποτελέσματα της μελέτης με τις απαιτήσεις του κανονιστικού εγγράφου ή/και του πελάτη
 • Δηλώνεται η συμμόρφωση του συστήματος ή της διεργασίας με τις προδιαγραφές του κανονιστικού εγγράφου ή/και του πελάτη

 

Εξοπλισμός - Μέθοδοι

 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των μετρήσεων επικύρωσης είναι πρότυπος με ιχνηλασιμότητα σε διεθνή ή εθνικά στάνταρ.
Οι μετρήσεις διενεργούνται και τα στατιστικά μεγέθη υπολογίζονται σύμφωνα με δημοσιευμένες πρότυπες μεθόδους.
Οι δηλώσεις συμμόρφωσης λαμβάνουν υπόψη την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης και των διεθνών φορέων ελέγχου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ