Μελέτες δόνησης & θορύβου :: Services :: Main Solutions
Mainsolutions.eu - Instruments Services
Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services
Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services Mainsolutions.eu - Instruments Services

Προϊόντα

Αναζήτηση

Κατασκευαστές

Υπηρεσίες

Διακριβώσεις (Διαπιστευμένο Εργαστήριο από το ΕΣΥΔ) Συντηρήσεις - Επισκευές Εργαστήριο Mέτρησης καθαρών χώρων (με Πιστοποίηση Lloyd's) Έλεγχοι Καταλληλότητας (IQ/OQ/PQ) Temperature/ Humidity Mapping Μετρήσεις υγείας & ασφάλειας Μελέτες επικύρωσης Μελέτες δόνησης & θορύβου Οργάνωση Εργαστηρίου

Μελέτες δόνησης & θορύβου

Η MAIN SOLUTIONS αναλαμβάνει τη διενέργεια μελέτης δόνησης και θορύβου που περιλαμβάνει:

 

  • Διενέργεια μέτρησης θορύβου ή/και δόνησης στο χώρο/εξοπλισμό που θα υποδειχθεί από τον πελάτη (πλοίο ή εγκατάσταση ξηράς)
  • Ισοστάθμιση μετρήσεων (πχ αναγωγή δόσης θορύβου σε οκτάωρη έκθεση)
  • Χάρτης θορύβου/δόνησης (noise/vibration mapping)
  • Έλεγχος νομοθετικής συμμόρφωσης
  • Έκθεση αποτελεσμάτων
  • Προτάσεις βελτίωσης

 

Τα εξωτερικά συνεργεία της MAIN SOLUTIONS διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και επιμόρφωση για το σχεδιασμό των μελετών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και τη διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων και υπολογισμών. Χρησιμοποιούμε κατάλληλο φορητό εξοπλισμό (ηχόμετρο/ηχοδοσίμετρο, μετρητής δόνησης) που διακριβώνεται έναντι διεθνών ή εθνικών προτύπων.

 

Πριν από τη διενέργεια των μετρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης του πελάτη προκειμένου να προσδιορισθούν οι απαιτήσεις για την πιο αντικειμενική και ενδεικτική αποτύπωση θορύβου και δόνησης στις συνθήκες λειτουργίας που υποδεικνύονται από τον πελάτη ή/και τη Νομοθεσία. Οι μετρήσεις αποτυπώνονται σε έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, τα τυχόν νομοθετικά όρια που ισχύουν, ενώ υποδεικνύονται και προτάσεις βελτίωσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.
ΕΝΤΑΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ